Vi byter växel

Den tredje april byter Stanza telefonväxel och samtlig personal får nya direktnummer (se under Personal).

Vårt nya växelnummer blir 010 – 456 55 60!

Ni kan alltid skicka e-post till kontakt@stanza.se.